Actievoorwaarden “gsus & lowlands design contest”

1. Algemeen

I.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “gsus & Lowlands design contest” actie (hierna te noemen: "de Actie") van gsus  wholesale B.V. (verder te noemen: "gsus"),  bedrijfsadres Johan van Hasseltweg 27, 1021 KN Amsterdam. De prijs wordt beschikbaar gesteld door gsus en Lowlands.

 II. De Actie heeft als doel creatieven een platform te geven en het merk gsus en Lowlands te promoten.

III. De Actie start op 11 maart en eindigt op 30 maart 2015.

IV. De winnaar wordt op 1 april bekend gemaakt.

V. gsus en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

VI. gsus behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site van gsus worden geplaatst, voorzien van een datum.

2. De Actie

Door mee te doen aan deze Actie maak je kans om één van de gsus & Lowlands 2015 T-shirts te ontwerpen. Het winnende ontwerp wordt in productie genomen en op Lowlands 2015 verkocht. Daarnaast zal het winnenende ontwerp ook onderdeel worden van de gsus collectie. De winnaar krijgt ook twee driedaagse-festival tickets  voor Lowlands festival 2015.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via het volgende e-mailadres: designcontest@g-sus.com

3. Deelname

Deelname aan de Actie vindt als volgt plaats:

VI. Deelnemers moeten hun artwork insturen naar het volgend e-mailadres: designcontest@g-sus.com

VII. Deelnemers worden alleen meegenomen in de wedstrijd mits zij aan alle voorwaarden voldoen. De winnaar wordt op 1 april via social media bekendgemaakt.

4. Actievoorwaarden

  • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
  • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt in verband met de Actie. Persoonsgegevens worden niet verkocht of gegeven aan derden.
  • Onder alle inzendingen wordt één winnaar gekozen. De winnaar kan de prijs niet inruilen voor contant geld of een andere prijs.
  • De beslissingen van gsus omtrent de winnaar zijn definitief. gsus gaat geen correspondentie aan met betrekking tot haar beslissingen.
  • De prijs, twee festival tickets, kunnen tot 2 maanden na deelname worden opgeëist door de winnaar van de contest. Wanneer gsus binnen 2 maanden geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs.
  • gsus is niet verantwoordelijk voor het eventueel binnenkomen van de mail in de ongewenste mail/spambox.
  • Deelname aan deze Actie kan vanaf 16 jaar.
  • Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

5. Intelectueel eigendom en realisatie van het design

I.  Het intelectueel eigendom en de daarbij behorende rechten die rusten op het ontwerp komen toe aan de deelnemer. De deelnemer staat ervoor garant dat het ontwerp zijn/haar eigen creatie is, die geen inbreuk maakt op enig recht van een derde.

II. gsus heeft niet de verplichting het winnende ontwerp te realiseren en al dan niet tijdelijk in de collectie op te nemen.

III. Indien gsus besluit het winnende ontwerp te realiseren dan worden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp aan gsus overgedragen. De deelnemer verleent in dit geval volledige medewerking om de eigendomsrechten aan gsus over te dragen.

IV. De deelnemer geeft gsus het recht te publiceren over zijn/haar ontwerp.

V. Artworks van de deelnemers kunnen ten alle tijden door gsus en Lowlands worden gecommuniceerd op hun sociale platformen.

7. Prijzen

De winnaar van de gsus & Lowlands design contest ziet zijn/haar ontwerp terug op één van de gsus & Lowlands T-shirts. Daarnaast zal het winnende ontwerp worden opgenomen in de collectie van gsus. Tot slot krijgt de winnaar ook twee 3-daagse festivalpassen voor Lowlands 2015.

8. Privacy beleid

gsus waarborgt dat de persoonlijke gegevens die de deelnemer met gsus deelt te zullen respecteren en te beschermen. De gegevens  en inzendingen van de deelnemer zullen niet gecommuniceerd worden aan derde partijen en zullen ook niet worden verkocht. De gegevens van de deelnemer worden uitsluitend verwerkt door interne en externe partijen van het gsus wholesale B.V.

9. Vragen

Voor vragen omtrent de gsus & Lowlands design contest kan contact worden opgenomen via designcontest@gsus.com

 

Contactgegevens

E-mailadres:     designcontest@g-sus.com